S K   O l o m o u c   S i g m a   M Ž  

   

o d d í l   k u ž e l e k

 
 

 

                                                                                                        

 

 

 
  předseda oddílu:  
     
   
   
        
   
  Václav Vlček  
 

773 119 087

 
   
  e-mail:  
  sigmamz@seznam.cz  
     
  www stránky:  
   
   
  Miroslav Hyc  
 

hyc@email.cz