S K   O l o m o u c   S i g m a   M Ž  

   

o d d í l   k u ž e l e k

 
 

 

                                                                                                        

 

 

 
  předseda oddílu:  
     
   
   
        
   
  Jiří Baslar  
 

 

 
     
     
   Václav Vlček  
   773 119 087  
  Ladova 3  
  779 00  Olomouc  
   
  e-mail:  
 

sigmamz@seznam.cz